Zespół

Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni Sp. p. to przede wszystkim ludzie, z wiedzą i doświadczeniem, otwarci na potrzeby i problemy innych, zaangażowani, zdający sobie sprawę z tego, że praca wykonywana z pasją przełoży się na zadowolenie ich Klientów.

Partnerzy

zobacz

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny

Partner Kancelarii

Radca Prawny, Partner w Kancelarii Fortak & Karasiński Radcowie Prawni Sp.P. Mecenas Fortak-Karasińska posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe obejmujące szczegółowe kwestie prawa medycznego, współpracy i funkcjonowania ZOZów w ramach systemu NFZ, prawa farmaceutycznego oraz prawa zamówień publicznych. W ramach swojej praktyki Mec. Fortak-Karasińska zajmuje się także zróżnicowanymi zagadnieniami prawa gospodarczego i podatkowego. W ramach powyższych obszarów specjalizacji Mec. Fortak – Karasińska zdobyła bogate doświadczenie w sprawach prowadzonych przed sądami cywilnymi oraz sądami administracyjnymi. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego Jest wykładowcą i prelegentem podczas ogólnopolskich seminariów i konferencji dotyczących ochrony zdrowia. Uczestniczyła, jako prelegent podczas Ogólnopolskich Spotkań Menedżerów Ochrony Zdrowia w trakcie trwania Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2011. Mec. Fortak-Karasińska jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego organizowanego przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Ukończyła Podyplomowe Studia z zakresu Zarządzania Kancelarią Prawną.

zobacz

Sławomir Karasiński

Radca Prawny

Partner Kancelarii

Radca Prawny Sławomir Karasiński jest partnerem Kancelarii odpowiedzialnym za obsługę w zakresie europejskiego prawa gospodarczego i podatkowego oraz prawa farmaceutycznego. Mec. Karasiński wspiera jednocześnie w obszarze porad prawnych związanych z rynkiem nieruchomości. Istotną część jego praktyki zajmuje obsługa podmiotów gospodarczych z udziałem wspólników z obszaru UE oraz USA, Kanady. Ukończył Międzynarodowe Prawo Handlowe oraz Międzynarodowy Arbitraż (Haga 2000), Międzynarodowe Prawo Porównawcze (Graz1998),Europejskie Prawo Gospodarcze i Podatkowe (LL.M "Pallas" 2002/2003), jak również Prawo Własności Intelektualnej (Macao, 2005).

Member committee of Netherlands-Polish Chamber of Commerce - więcej informacji.

Dyrektor kancelarii

zobacz

Olga Trojan

Dyrektor Zarządzająca

Z wykształcenia Socjolog, absolwentka wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada ponad 11-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w firmach doradztwa personalnego, również na stanowiskach menedżerskich. Prowadziła i koordynowała projekty rekrutacyjne, ocenne zarówno na stanowiskach specjalistycznych, jak i top management oraz projekty szkoleniowe z zakresu umiejętności miękkich. Od 2009 roku pełni funkcję Dyrektor Zarządzającej w Kancelarii Fortak & Karasiński Radcowie Prawni Sp.P, gdzie zajmuje się koordynowaniem wewnętrznych procedur funkcjonowania firmy oraz tworzeniem i bieżącym wdrażaniem jej strategii rozwoju.

Radcowie prawni i adwokaci

zobacz

Agata Baranowska

Radca Prawny

W Kancelarii koordynuje obszar Prawa Zamówień Publicznych, obsługując zarówno Wykonawców, jak i Zamawiających. Radca Prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, odbyła aplikacje radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów z sektora finansów publicznych. Jednocześnie specjalizuje się w obszarze prawa gospodarczego.

zobacz

Marta Byzdra-Pawlak

Radca Prawny

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Prawa i Administracji. Posiada wiedzę i doświadczenie w obszarze prawa postępowania cywilnego, prawa cywilnego oraz gospodarczego. W Kancelarii Fortak & Karasiński specjalizuje się w obszarze pomocy prawnej świadczonej w zakresie prawa medycznego, współpracując głównie z publicznymi zakładami opieki zdrowotnej. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych m.in. o błędy medyczne, kontraktowania świadczeń zdrowotnych, spraw spornych z NFZ.

zobacz

Michał Kalicki

Radca Prawny

Radca Prawny, odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W Kancelarii Fortak&Karasiński wspiera Dział Medyczny. Obszar jego zainteresowań skupia się wokół prawa cywilnego, medycznego i handlowego. Włada językiem angielskim.

zobacz

Milena Kałużna

Radca Prawny

Aplikantka radcowska przy OIRP w Łodzi. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja, broniąc obie prace z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego. Z Kancelarią Fortak & Karasiński Sp. p. związana jest od 2014 roku gdzie pracuje w Dziale Prawa Zamówień Publicznych oraz Dziale Obsługi Podmiotów Gospodarczych. W kręgu jej zainteresowań leży prawo zamówień publicznych, handlowe, cywilne oraz materialne i procesowe prawo administracyjne.

zobacz

Anna Lazari

Radca Prawny

Radca Prawny, odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w obszarze prawa cywilnego i medycznego. Z Kancelarią Fortak & Karasiński Radcowie Prawni Sp.P. współpracuje od 2007 roku. Biegle włada językiem angielskim.

zobacz

Julia Lubińska

Radca Prawny

Radca prawny przy OIRP w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z Kliniką Prawa, a także jako aplikantka w Kancelarii Fortak & Karasiński. Włada językiem angielskim. W kręgu jej zainteresowań leżą prawo cywilne, gospodarcze i prawo pracy. Absolwentka Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych na Uniwersytecie Łódzkim.

zobacz

Aleksandra Macuga

Radca Prawny

Aplikant radcowski przy OIRP w Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie studiów doświadczenie zdobywała jako wolontariusz Kliniki Prawa WPiA UŁ. Pracę magisterską poświęconą zagadnieniom z zakresu postępowania egzekucyjnego obroniła w Katedrze Postępowania Cywilnego. Z Kancelarią Fortak & Karasiński Sp. p. związana jest od 2015 roku gdzie pracuje w dziale postępowań sądowych. W kręgu jej zainteresowań leży prawo cywilne, procesowe i materialne.

zobacz

Karolina Piątek-Ciechanowska

Radca Prawny

Radca prawny przy OIRP w Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku prawo. Doświadczenie zawodowe zdobyła działając w Klinice Prawa przy WPiA UŁ oraz Fundacji Academia Iuris. Ponadto, uczestniczyła w Programie edukacji prawniczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Znam swoje prawa”. Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej we współpracy Wydziału Prawa i Administracji (WPiA) UŁ oraz Centrum für Europäisches Privatrecht (CEP) na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wilhelma w Münster. Z Kancelarią Fortak & Karasiński Sp. P. współpracuje od 2014 roku, wspierając zespół postępowań sądowych. W kręgu jej zainteresowań znajduje się procedura karna oraz cywilna. Włada językiem niemieckim.

zobacz

Damian Sawicki

Radca Prawny

Radca prawny. Specjalizuje się w obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym, w szczególności dotyczących podmiotów działających w branży medycznej oraz w obsłudze prawnej inwestycji przedsiębiorców zagranicznych, w szczególności japońskich, w Polsce. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje ponadto doradztwo prawne w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej przedsiębiorców, negocjowanie i opiniowanie umów prawa cywilnego, przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji związanej z projektami restrukturyzacyjnymi. Doradza klientom z branży medycznej, farmaceutycznej, e-commerce, handlowej i usługowej w języku polskim i angielskim. Nadzoruje i koordynuje prace zespołu prawników Działu Prawa Gospodarczego. Z kancelarią Fortak & Karasiński współpracuje od 2010 roku.

zobacz

Katarzyna Sikorska

Radca Prawny

Katarzyna Sikorska specjalizuje się w obszarze prawa medycznego ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów leczniczych finansowanych ze środków publicznych i prawa pracy. W Kancelarii zabezpiecza wewnętrzną obsługę bieżącą stałych Klientów oraz kompleksowo realizuje indywidualne zlecenia z zakresu swojej specjalizacji.

Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Współpracuje z Kancelarią Fortak&Karasiński Radcowie Prawni od 2018 roku.

Prywatnie jest fanką muzyki elektronicznej oraz doskonałą organizatorką i towarzyszką małych i dużych podróży.

zobacz

Ewa Siwińska-Beck

Radca Prawny

Odbyła aplikację radcowską przy OIRP w Łodzi. Ukończyła również Szkołę Prawa Francuskiego organizowaną przez WPiA w Łodzi we współpracy z Uniwersytetem Francis- Rabelais w Tours. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w Kancelarii zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Biegle włada językiem angielskim, francuskim oraz włoskim.

zobacz

Ewelina Soboń

Radca Prawny

Aplikant radcowski przy OIRP w Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską poświęconą zagadnieniom z zakresu postępowania cywilnego obroniła w Katedrze Postępowania Cywilnego II pod kierunkiem prof. zw. dr hab. A. Marciniaka z wynikiem bardzo dobrym. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Kancelariach prawnych w Łodzi oraz odbywając praktykę w sądach i w Klinice Prawa przy WPiA UŁ. Włada językiem angielskim – posiada certyfikat FCE, ukończony kurs CAE oraz certyfikat TOLES. Z Kancelarią Fortak & Karasiński współpracuje od 2018 roku, wspierając zespół postępowań sądowych. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo medyczne i prawo gospodarcze.

zobacz

Agata Starecka

Radca Prawny

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, odbyła aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Praw Pacjenta i Ubezpieczeń Zdrowotnych. Brała udział w programie Street Law oraz w cyklu szkoleń organizowanych w ramach Jagiellońskiej Kuźni Dyplomatów. Jest absolwentką kursu z zakresu mediacji. Specjalizuje się w prawie medycznym oraz postępowaniach sądowych. Biegle włada językiem angielskim.

zobacz

Ewelina Tylińska

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego. W trakcie nauki była aktywnym członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA, odbyła praktyki w Klinice Prawa. Obecnie aplikantka adwokacka przy ORA w Łodzi. Z Kancelarią Fortak & Karasiński Radcowie Prawni sp.p. współpracuje od roku 2012. W kręgu jej zainteresowań leżą prawo egzekucyjne, gospodarcze oraz metody skutecznej windykacji należności.

zobacz

Monika Wojciechowska-Justyna

Radca Prawny

Od 2016 r. wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, w której to Izbie ukończyła aplikację radcowską oraz złożyła z wyróżnieniem egzamin zawodowy. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.  W roku akademickim 2010/2011 stypendystka programu ERASMUS na Universidad de Zaragoza w Hiszpanii. W trakcie studiów aktywny członek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. pracując jako wolontariusz  w Fundacji Academia Iuris oraz odbywając praktyki w kancelarii komorniczej. Z Kancelarią FORTAK & KARASIŃSKI Radcowie Prawni sp. p. współpracuje od 2011 roku. Jej zainteresowania skupiają się głównie wokół prawa gospodarczego i cywilnego. Posługuje się językiem angielskim.

zobacz

Marta Woś

Radca Prawny

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Odbyła aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Praw Pacjenta i Ubezpieczeń Zdrowotnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jej  zainteresowania oraz zakres współpracy z Kancelarią Fortak & Karasiński skupiają się wokół prawa medycznego oraz prawa cywilnego materialnego i procesowego.

zobacz

Katarzyna Włodarczyk

Radca Prawny

Radca prawny przy OIRP w Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła Podyplomowe Studium z zakresu Prawnej Obsługi Przedsiębiorców. W ramach programu Erasmus spędziła semestr studiując na University of Jyväskylä w Finlandii.  Z kancelarią współpracuje od października 2013 r. Obszar jej zainteresowań skupia się wokół prawa medycznego, postępowania cywilnego oraz  prawa gospodarczego.

zobacz

Marta Łukasiewicz

Adwokat

Adwokat, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jej działalność zawodowa oscyluje wokół prawa cywilnego, handlowego, prawa spółek oraz prawa gospodarczego, a także prawa administracyjnego. Angażuje się również w problematykę rynku nieruchomości i inwestycji, doradza w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami. Reprezentuje również Klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Biegła znajomość języka angielskiego pozwala jej współpracować nie tylko z firmami działającymi na polskim rynku, ale również z podmiotami zagranicznymi oraz podmiotami opartymi na zagranicznym kapitale.

Aplikanci

zobacz

Anna Grabarczyk

Aplikant Radcowski

Pracuje w zespole zajmującym się prawem medycznym, ale w kręgu jej zainteresowań zawodowych i naukowych znajdują się także prawo karne procesowe, prawo międzynarodowe oraz prawa człowieka.

W 2017 roku ukończyła prawo na Uniwersytecie Łódzkim, broniąc pracę dyplomową pt. „Wpływ orzecznictwa strasburskiego na polski proces karny – wybrane zagadnienia” w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych. Praca została wyróżniona nagrodą im. prof. Jana Kodrębskiego za najlepszą pracę magisterską obronioną na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w roku 2017. Biegle włada językiem angielskim.

zobacz

Katarzyna Kosma

Aplikant Radcowski

Aplikant radcowski przy OIRP w Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie studiów doświadczenie zdobywała jako wolontariusz Kliniki Prawa WPiA UŁ. Pracę magisterską poświęconą zagadnieniom z zakresu postępowania karnego obroniła w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki. Z Kancelarią Fortak & Karasiński Radcowie Prawni Sp. p. współpracuje od 2015 roku, wspierając zespół postępowań sądowych. Włada językiem angielskim i rosyjskim. Jej zainteresowania koncentrują się wokół spraw związanych z postępowaniem karnym i postępowaniem cywilnym.

zobacz

Karolina Mróz

Aplikant Radcowski

Aplikant radcowski przy OIRP w Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie studiów doświadczenie zdobywała jako wolontariusz Kliniki Prawa WPiA UŁ. Pracę magisterską poświęconą przeniesieniu ogółu praw i obowiązków w spółce partnerskiej obroniła w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego. W kręgu jej zainteresowań leży prawo medyczne, gospodarcze oraz cywilne.

zobacz

Karolina Polowczyk

Aplikant Radcowski

Studiuje Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowując się do obrony pracy magisterskiej z dziedziny postępowania administracyjnego. Z Kancelarią związana jest od 2018 r., gdzie od początku współpracy wspiera Dział Medyczny. Biegle włada językiem angielskim.

zobacz

Anna Szauer

Aplikant Radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską poświęconą zagadnieniom z zakresu egzekucji sądowej obroniła w Katedrze Postępowania Cywilnego II pod kierunkiem prof. zw. dr hab. A. Marciniaka z wynikiem bardzo dobrym. Doświadczenie zawodowe zdobyła uczestnicząc w projekcie „DOBRY STAŻ – DOBRY START. Profilowane programy stażowe dla Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego”. Z Kancelarią Fortak & Karasiński Radcowie Prawni Sp. p. współpracuje od 2017 roku, wspierając zespół postępowań sądowych. W kręgu jej zainteresowań znajduje się procedura cywilna oraz prawo medyczne.

zobacz

Małgorzata Wysocka

Aplikant Radcowski

.

zobacz

Alicja Łopacińska

Aplikant Radcowski

.

Prawnicy

zobacz

Marcin Lisowski

Prawnik

Należy do zespołu zajmującego się obsługa prawną podmiotów gospodarczych. Z kancelarią Fortak & Karasińki związany jest od 2014 r. Ukończył Buckinghamshire New University na kierunku business law (LLB (Hons)) oraz Uniwersytet Łódzki na kierunku prawo. Do kręgu jego zainteresowań należą prawo cywilne, prawo gospodarcze, oraz arbitraż handlowy. Włada biegle językiem angielskim.

zobacz

Piotr Manczur

Prawnik

Z kancelarią Fortak & Karasińki związany od 2017 r. Absolwent Uniwersytetu SWPS na kierunku prawo oraz studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i biegły sądowy w sprawach gospodarczych. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie eksperckie w zakresie doradztwa gospodarczego i finansowego.

Działalność naukową koncentruje w obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a także odpowiedzialności organów spółek kapitałowych z tytułu pełnionych przez nie funkcji. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, zarządzania wierzytelnościami, a także odpowiedzialności organów spółek handlowych z tytułu pełnionych obowiązków.

zobacz

dr Joanna Wyporska-Frankiewicz

Prawnik

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

Autorka kilkunastu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, administracyjnego postępowania egzekucyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego. Dr Joanna Wyporska-Frankiewicz jest cenionym i doświadczonym wykładowcą oraz praktykiem. Prowadziła szkolenia m.in. dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Najwyższej Izby Kontroli i wielu innych.

 

Economic Zone Desk

zobacz

Sylwia Borejszo-Sylwestrzak

Investment Incentives Manager
Special Economic Zones Desk

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Przez blisko 10 lat pracowała w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, gdzie pomogła blisko 120 firmom, w wejściu do strefy. W ramach swoich obowiązków strefowych współpracowała m.in. z BSH, Indesit (Whirlpool), Delia, Fujitsu, P&G, HTL, Sirmax , ABB, Wirthwein,  Paradyż, Coko-Werk, Interprint, Mabion, Sensilab, UMA, Medana, Euroglas, Ericpol, Mecalit czy Infosys. Wsparcie inwestorów obejmowało zróżnicowane zagadnienia od wprowadzenia przedsiębiorcy w realia funkcjonowania w strefach ekonomicznych, poprzez reagowanie na pojawiające się problemy w trakcie realizacji przedsięwzięcia strefowego, po kontrolę zamierzeń inwestycyjnych.

W Kancelarii Pani Sylwia odpowiedzialna jest za funkcjonowanie działu specjalnych stref ekonomicznych. Jest pierwszym kontaktem dla każdego przedsiębiorcy planującego wejście do strefy lub już w niej funkcjonującego.

zobacz

Lena Cudna

Marketing & Communication Manager

Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. przy pracy w Biurze Wojewody w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie zajmowała się głównie online marketingiem, Public Relations  oraz była koordynatorem Biuletynu Informacji Publicznej ŁUW. Kompetencje zawodowe  rozszerzyła również publikując w magazynach oraz na portalach internetowych. W  Kancelarii odpowiada za koordynację działań marketingowo-sprzedażowych oraz nadzorowanie wydarzeń biznesowych.

zobacz

Małgorzata Wojtysiak

Marketing & Communication

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. przy realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach EFS, gdzie odpowiadała za realizację akcji promocyjnych w obsługiwanych kanałach dystrybucji oraz organizację poszczególnych działań. Kompetencje zawodowe rozszerzyła również organizując szkolenia oraz kampanie promocyjne. W Kancelarii odpowiada za koordynację działań marketingowo- sprzedażowych, nadzorowanie wydarzeń biznesowych przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego funkcjonowania biura w Warszawie.

Japan Desk

zobacz

Eri Iwamoto-Bukowian

Japan Desk Manager

Od kilku lat aktywnie działa na rzecz zwiększenia inwestycji zagranicznych w Polsce. Współpracuje z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH), Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tokio (WPHI Tokio), Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, a także Kancelarią Prezydenta RP. Jest autorką wielu artykułów o tematyce inwestycyjnej publikowanych w mediach japońskich. W 2017 roku dołączyła do Kancelarii prawniczej Fortak&Karasiński, gdzie obsługuje inwestorów japońskich. Jest członkiem Związku Pracodawców Japońskich w Polsce „Shokokai” ora Polskiej Izby Gospodarczej w Japonii. Mówi po japońsku, polsku i angielsku.

Front Desk

zobacz

Sara Górniak

Office Manager

Studentka Wydziału prawa Uniwersytetu Łódzkiego.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie  w zakresie prowadzenia obsługi asystenckiej podmiotów z sektora prawnego i finansowego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w kancelariach prawnych jak i firmach prywatnych w obszarze procesów personalnych.

Doświadczenie, wiedza oraz chęć podnoszenia kwalifikacji przyczynia się do sprawnego funkcjonowania administracji w Kancelarii Fortak & Karasiński.

Polityka Cookies. Informacje zarejestrowane w plikach "cookies" używamy do celów statystycznych oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.