Nasze publikacje

28 marca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Następnie, do prac nad nią przystąpi Senat, któremu tekst ustawy został już przekazany. Tempo prac nad ustawą pozostaje zawrotne, podobnie zresztą jak i tempo innych działań związanych z przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem. Na analizę przepisów warto poświęcić czas - ustawa jest obszerna, ale zawiera szereg uregulowań istotnych zarówno z punktu widzenia podmiotów leczniczych, jak i personelu medycznego.

Warto podkreślić, iż rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 powstał w celu wprowadzenia kolejnych już instrumentów w zakresie ochrony zdrowia, które pozwolą na skuteczną walkę z COVID-19. Zmianie mają ulec przepisy w ustawach:

 • z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • z dnia 22 sierpnia 1997 o publicznej służbie krwi,
 • z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej,
 • z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne,
 • z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów,
 • z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 • z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty,
 • z dnia 24 lutego 2017 r o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw,
 • z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych,
 • z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zwiększenie uprawnień Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Zmiany w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doprecyzują przepisy w zakresie decyzji, zaleceń i wytycznych wydawanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną – cel jest taki, by przede wszystkim objąć nimi także produkty biobójcze (w tym środki dezynfekujące). Co więcej, wojewódzki inspektor sanitarny będzie mógł wydawać państwowym powiatowym inspektorom sanitarnym, mającym siedzibę na obszarze jego działania, polecenia realizacji dodatkowych zadań lub podjęcia określonych czynności w sytuacji, w której właściwy do ich realizacji państwowy powiatowy inspektor sanitarny nie będzie mógł ich wykonać z powodu braku zasobów.

Polityka Cookies. Informacje zarejestrowane w plikach "cookies" używamy do celów statystycznych oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.