Świadczymy pełen zakres usług w obszarze prawa zamówień publicznych oraz przy projektach realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, kompleksowo wspieramy zarówno podmioty prywatne jak i publiczne.

Usługi świadczone dla Zamawiających:

 • opracowanie formalno – prawne dokumentacji przetargowej,
 • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • nadzorowanie przebiegu postępowania,
 • udział w posiedzeniach Komisji Przetargowej w razie uzasadnionej potrzeby,
 • ocena formalno – prawna ofert.

Wykonawców wspieramy w zakresie:

 • przygotowywania umów konsorcjum i umów w zakresie powierzenia doświadczenia,
 • weryfikacji i analizy SIWZ, w tym również projektów umów,
 • przygotowania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert,
 • przygotowywania projektów zapytań do treści SIWZ, prowadzenie pełnej korespondencji z Zamawiającym
 • analizy ofert złożonych przez innych Wykonawców,
 • prowadzenia negocjacji,
 • przygotowywania odwołań w toku postępowania,
 • pomocy w odzyskaniu zatrzymanego wadium.

 

Ponadto sporządzamy odwołania i reprezentujemy Wykonawców i Zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowym, jak również przez wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W ramach obsługi projektów PPP zapewniamy:

 • analizy prawne, finansowe i ryzyka w związku z planowanym projektem,
 • doradztwo w postępowaniu mającym na celu wybór partnera prywatnego,
 • doradztwo na wszystkich etapach postępowania PPP zarówno dla podmiotów publicznych jak i prywatnych, przygotowanie wszelkich dokumentów,
 • opracowanie umowy o PPP,
 • kontrolę realizacji projektu.

Polityka Cookies. Informacje zarejestrowane w plikach "cookies" używamy do celów statystycznych oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.