COVID-19

Kompendium zagadnień dla lekarzy i podmiotów leczniczych

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy

Tak

Odmowa udzielenia pomocy chorym z obawy przed rozprzestrzeniającą się epidemią COVID – 19 może stanowić naruszenie zasad etyki lekarskiej, m. in. takich jak art. 1 ust. 3 Kodeksu Etyki Lekarskiej - uchylanie się od udzielania pomocy lekarskiej chorym z obawy przed zakażeniem w sytuacji, gdy społeczeństwo właśnie teraz najbardziej potrzebuje lekarzy, może podważać zaufanie do tej grupy zawodowej i w konsekwencji stanowić naruszenie godności zawodu. Taka odmowa może również naruszać art. 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej, zgodnie z którym udzielanie pomocy medycznej chorym jest powołaniem lekarza – jego fundamentalnym obowiązkiem, a dobro chorego zawsze powinno być dla lekarzy najważniejsze. Ponadto, odmowa udzielania pomocy chorym z obawy przed zakażeniem koronawirusem może również stanowić naruszenie zasad wykonywania zawodu. Przykładowo, wykonując zawód niezgodnie z zasadami etyki zawodowej lekarz narusza również art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a odmawiając udzielenia pomocy chorym bez oceny ich zdrowia z obawy przed zakażeniem może naruszyć art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Podstawa prawna: Kodeks Etyki Lekarskiej, ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Autor(rzy): Marta Byzdra-Pawlak

Mam problem z tym zagadnieniem

Tak

Odmowa udzielania pomocy chorym przez lekarza z obawy przed zakażeniem koronawirusem może stanowić naruszenie zasad etyki lekarskiej (w szczególności art. 1 ust. 3 i art. 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej) oraz zasad wykonywania zawodu (w szczególności art. 4 i art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza stanowi tzw. przewinienie zawodowe, za którego popełnienie lekarz podlega odpowiedzialności zawodowej przed sądem lekarskim. Karami orzekanymi przez sąd lekarski za przewinienia zawodowe są: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat, ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat, zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat oraz pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

Podstawa prawna: Kodeks Etyki Lekarskiej, ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich.

Autor(rzy): Marta Byzdra-Pawlak

Mam problem z tym zagadnieniem

Tak

Każdy kto posiada informację o naruszeniu przez lekarza zasad etyki lekarskiej lub zasad wykonywania zawodu może poinformować o tym izbę lekarską, do której należy taki lekarz. Należy jednak pamiętać, że jeżeli osobą zgłaszającą naruszenie jest inny lekarz, Kodeks Etyki Lekarskiej nakłada na takiego lekarza obowiązek poinformowania o dostrzeżonych błędach w pierwszej kolejności lekarza, który się ich dopuścił. Dopiero w sytuacji, gdy interwencja okaże się nieskuteczna albo dostrzeżony błąd lub naruszenie zasad etyki powoduje poważną szkodę, można zawiadomić izbę lekarską.

Podstawa prawna: Kodeks Etyki Lekarskiej

Autor(rzy): Marta Byzdra-Pawlak

Mam problem z tym zagadnieniem

Polityka Cookies. Informacje zarejestrowane w plikach "cookies" używamy do celów statystycznych oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.