COVID-19

Kompendium zagadnień dla lekarzy i podmiotów leczniczych

Wykonywanie umów

Tak

O ile Wykonawca wykaże wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.

Podstawa prawna: Art. 15 r ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Autor(rzy): Marta Woś

Mam problem z tym zagadnieniem

Nie

Dokonanie zmian w umowie nie jest obligatoryjne.  Ustawa przewiduje w takim przypadku jedynie możliwość zmiany umowy w drodze uzgodnień z Wykonawcą bez narażania Zamawiającego na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dodatkowo jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego może złożyć zamówienie u innego Wykonawcy z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna: Art.  6  w zw. z 15 r ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Autor(rzy): Katarzyna Sikorska

Mam problem z tym zagadnieniem

Polityka Cookies. Informacje zarejestrowane w plikach "cookies" używamy do celów statystycznych oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.