COVID-19

Kompendium zagadnień dla lekarzy i podmiotów leczniczych

ZUS

Nie

Lekarz, który w okresie obowiązkowej kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych świadczy pracę zdalną na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub udziela świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności od 1 kwietnia 2020 r. nie traci prawa do zasiłku chorobowego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Autor(rzy): Katarzyna Włodarczyk

Mam problem z tym zagadnieniem

Tak

Zasiłek w wysokości 100%  za okres kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych należy się w  okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym. Przepisy nie ograniczają obowiązywania tylko do podmiotu leczniczego, w którym doszło do zdarzenia.

Podstawa prawna: Art. 4c ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Autor(rzy): Kancelaria

Mam problem z tym zagadnieniem

W czasie epidemii zachowują aktualność orzeczenia o niepełnosprawności, których ważność:

  • albo upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia,
  • albo upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 ( tj. od 8 marca 2020 r.).

 

Ważność w/w orzeczeń będzie zachowana do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Podstawa prawna: Art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Autor(rzy): Agata Starecka

Mam problem z tym zagadnieniem

Polityka Cookies. Informacje zarejestrowane w plikach "cookies" używamy do celów statystycznych oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.