Wymieniamy najważniejsze zmiany w prawie farmaceutycznym dla aptek w związku z pandemią koronawirusa:

 1. Zgodnie z art. 15 specustawy z dnia 2 marca 2020 r., w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z koronawirusem, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną, do której stosuje się zasady, o których mowa w art. 96 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne.
 2. Minister Zdrowia ustali w drodze obwieszczenia maksymalne ceny: produktów leczniczych wydawanych na receptę oraz bez recepty, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które mogą być wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem koronawirusa.
 3. Aktualna lista produktów zagrożonych dostępnością (obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej):

  Link: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/23/
 4. Wprowadzono możliwość rozszerzenia obowiązku raportowania do inspekcji farmaceutycznej na temat dostępności asortymentu aptecznego oraz jego obrotu. Na podstawie art. 20 specustawy z dnia 2 marca 2020 r.:
  1. W przypadku zagrożenia brakiem dostępności produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, niezależnie od tego, czy obecnie znajduje się w obowiązującym wykazie,
  2. W sytuacji:
   1. stanu zagrożenia epidemicznego bądź
   2. stanu epidemii albo
   3. w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej

  Minister Zdrowia może w drodze rozporządzenia rozszerzyć obowiązek informowania inspekcji farmaceutycznej o brakach w dostępności w odniesieniu do wszystkich znajdujących się w obrocie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Obowiązkiem raportowania mogę zostać objęci także producenci oraz importerzy wyrobów medycznych.

  W powyższych przypadkach, Minister Zdrowia w formie obwieszczenia może również wprowadzić ilościowe ograniczenie produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego na jednego pacjenta. Wydawanie produktów wykazanych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia wymaga wystawienia dokumentu realizacji recepty, także dla produktów sprzedawanych bez recepty. UWAGA! W tej sytuacji wyłączone zostaje stosowanie przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne dotyczące awarii systemu SIM i składanych wówczas oświadczeń (art. 96 ust. 1a – 1d).

 5. Minister Zdrowia w formie obwieszczenia ogłosi listę – wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które mogą być zbywane przez hurtownię farmaceutyczną wyłącznie do aptek, punktów aptecznych oraz zakładów leczniczych podmiotów leczniczych.
 6. Na podstawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie zagrożenia epidemiologicznego z dnia 16.03.2020 r., zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy mogą być wystawiane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. W aptekach realizacja będzie następowała po podaniu nr zlecenia i nr PESEL pacjenta (bądź daty urodzenia, jeśli pacjent nie ma nr PESEL).

UWAGA! Nie uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sprzedaży produktów leczniczych oraz wystawiania faktur w aptekach.

W dalszym ciągu produktu lecznicze mogą być wydawane wyłącznie pacjentom, w tym na podstawie recepty, oraz podmiotom prowadzącym działalność leczniczą – jedynie na podstawie zapotrzebowania.

Podmiotom innym niż pacjenci oraz podmioty prowadzące działalność leczniczą, mogą zostać wydane jedynie produkty lecznicze o kategorii dostępności OTC, z wyłączeniem produktów zawierających w swoim składzie substancje psychoaktywne.

Zabronione jest więc sprzedawanie produktów leczniczych, poza lekami OTC, na rzecz: fundacji, stowarzyszeń, domów opieki społecznej, ośrodków pomocy społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i innych instytucji publicznych, itp.

Polityka Cookies. Informacje zarejestrowane w plikach "cookies" używamy do celów statystycznych oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.