Uprzejmie przypominamy, iż w dniu 23 lipca 2020 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 rokuw sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (dalej Rozporządzenie .), która przewiduje w szczególności iż:

- kierownik podmiotu leczniczego wskazanego w § 1 ust. 1 rozporządzeniapodejmować będzie decyzję o umieszczeniu danego stanowiska pracy w wykazie stanowisk objętych ograniczeniem w oparciu o kryterium udzielania świadczeń  opieki zdrowotnej w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, oraz jednoczesnego wystąpienia podwyższonego ryzyka zakażenia  wirusem SARS-CoV-2.

- kierownik podmiotu leczniczego możewyrazić zgodę na piśmie osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej na stanowiskach określonych w wykazie stanowisk na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom korzystającym z usług kierowanego przez niego podmiotu leczniczego innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, po wprowadzeniu niezbędnych zabezpieczeń mających na celu uniemożliwienie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w trakcie udzielania tych świadczeń przez osoby objęte ograniczeniem (§ 1 ust. 3 Rozporządzenia)

- osoba objęta ograniczeniem w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji, o objęciu jej ograniczeniem może wystąpić do kierownika podmiotu leczniczego z wnioskiem o zwolnienie jej z ograniczenia. Kierownik podmiotu leczniczego nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania takiego wniosku zobowiązany będzie powierzyć wnioskującej osobie wykonywanie zadań na innym stanowisku niż objęte ograniczeniem albo tak dostosować zakres wykonywanych przez nią zadań, aby przy ich wykonywaniu nie zachodziło podwyższone ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W przypadku gdyby uwzględnienie powyższego wniosku, mogło skutkować brakiem możliwości zabezpieczenia przez podmiot leczniczy dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom zakażonym lub podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 kierownik podmiotu leczniczego odmawia jego uwzględnienia na piśmie.  

- wniosek o zgodę na udzielanie świadczeń pacjentom innymi niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby objęte ograniczeniem mogą złożyć  nie tylko kierownicy podmiotów leczniczych określonych w § 1 ust. 1 Rozporządzenia ale również kierownicy innych podmiotów leczniczych.

Tym samym przypominamy o obowiązku złożenia uaktualnionych wykazów stanowisk, wraz z listą zatrudnionych na nich osób.

Polityka Cookies. Informacje zarejestrowane w plikach "cookies" używamy do celów statystycznych oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.