Prezydent podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Większość przepisów ustawy wejdzie w życie już 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem art. 11, odnoszącego się do zmian w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (on zacznie obowiązywać 31 grudnia bieżącego roku).

Nowelizacja wprowadza wiele istotnych zmian w kilku aktach prawnych.

Przede wszystkim w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zostanie wprowadzona regulacja dotycząca nowego czynu nieuczciwej konkurencji, jakim będzie działanie polegające na nieuzasadnionym wydłużaniu terminów zapłaty za dostarczone produkty lub wykonane usługi.

Ustawa wskazuje, że czyn ten może w szczególności polegać na:

  • rażącym odstępstwie od dobrych praktyk handlowych, które narusza zasadę działania w dobrej wierze i zasadę rzetelności,
  • niedostosowaniu do harmonogramu dostawy towarów lub harmonogramu wykonania usługi,
  • nieuwzględnieniu właściwości towaru lub usługi, które są przedmiotem umowy,
  • naruszeniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Należy mieć na względzie, iż powyższe wyliczenie nie ma charakteru enumeratywnego, co oznacza, iż inne, nieuwzlędnione w nim działania, również mogą nosić znamiona  tego czynu nieuczciwej konkurencji. 

Polityka Cookies. Informacje zarejestrowane w plikach "cookies" używamy do celów statystycznych oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.