Już prawie od roku przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc publiczną w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI), programu będącego kontynuacją Specjalnych Stref Ekonomicznych. Aby otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego, czyli de facto nie płacić go do określonej kwoty, inwestor musi spełnić kryteria ilościowe i jakościowe. Przyjrzyjmy się kryteriom ilościowym. Kryteria jakościowe zostaną omówione w kolejnym poście.

Kryteria ilościowe to minimalna kwota inwestycji jaką przedsiębiorca musi ponieść, aby otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego. Kwota ta obejmuje tzw. koszty kwalifikowane inwestycji, które zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, uznaje się za koszty na podstawie których można wyliczyć przysługującą pomoc publiczną. Wśród nich są m.in.: cena nieruchomości, budowa zakładu, zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji inwestycji, najem powierzchni itd. Jednak nie tylko te „twarde” koszty można uznać za kwalifikowane – w przypadku inwestycji firm usługowych można do nich zaliczyć również dwuletnie koszty zatrudnienia, przewyższają one bowiem znacznie koszty najmu czy wyposażenia biur.

Minimalne kwoty inwestycji zależą przede wszystkim od lokalizacji przedsięwzięcia, a dokładnie od stopy bezrobocia w powiecie w którym będzie ono realizowane. Stopa bezrobocia w danym powiecie jest porównywana do stopy bezrobocia w Polsce i w zależności od stosunku tych dwóch wartości inwestor zobowiązany będzie do inwestycji w wysokości od 10 mln PLN do 100 mln PLN, przy czym im stopa bezrobocia jest niższa tym większa jest minimalna kwota inwestycji. Ustawodawca przewidział również obniżki dla przedsiębiorców w zależności od jego wielkości (preferencja dla mikro, małych i średnich firm) oraz rodzaju wykonywanej działalności (preferencja dla nowoczesnych usług dla biznesu, w tym IT, oraz dla działalności badawczo-rozwojowej).

Stopa bezrobocia jaka brana jest pod uwagę przy wyliczaniu minimalnych nakładów, to stopa bezrobocia z obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które ma miejsce pod koniec września każdego roku i odnosi się do danych za czerwiec. Najbliższe obwieszczenie pojawi się 27 września br.

Poniższa tabela obrazuje minimalne kwoty inwestycji w zależności rodzaju i wielkości przedsięwzięcia:

Minimalne koszty kwalifikowane (w PLN) dla:
dużych przedsiębiorców produkcyjnych sektora nowoczesnych usług i B+R średnich przedsiębiorców małych przedsiębiorców mikro przedsiębiorców
10 mln - 100 mln 500 tys. - 5 mln 2 mln - 20 mln 500 tys. - 5 mln 200 tys. - 2 mln

 

Niewątpliwie kryterium ilościowe może stanowić wyzwanie, zwłaszcza dla dużych inwestycji produkcyjnych lokujących się w powiatach o niskiej stopie bezrobocia. Ponadto można spodziewać się spadku reinwestycji, które w programie Specjalnych Stref Ekonomicznych stanowiły duży procent wszystkich przedsięwzięć - o ile 80-100 mln PLN w przypadku budowy zakładu od podstaw może być realne dla dużych projektów, o tyle ponowna inwestycja tej wielkości w istniejącym już zakładzie może być trudna.

 

Polityka Cookies. Informacje zarejestrowane w plikach "cookies" używamy do celów statystycznych oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.