COVID-19

Kompendium zagadnień dla lekarzy i podmiotów leczniczych

Podatki

Nie

Podmioty lecznicze działające w formie spółki z o.o. zobowiązane będą dokonać złożenia zeznania i zapłaty ewentualnego podatku do dnia 31 maja 2020 r.

Przesunięcie terminu do dnia 31 lipca 2020 r. dotyczy m.in. podatników którzy osiągali wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc m.in. podatników, których celem statutowym jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, z wyjątkiem:

  1. przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni i spółek;
  2. przedsiębiorstw komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z 2019 poz. 865 t.j.); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2020, poz. 542);

Autor(rzy): Michał Kalicki

Mam problem z tym zagadnieniem

Cookies policy. The information saved in the "Cookies" we use for statistical purposes and to adapt our services to the individual needs of users. You can change the settings for "cookies" in your web browser. If you leave these settings unchanged cookies will be stored in memory. Changing the settings "cookies" can limit the functionality of the site.