COVID-19

Kompendium zagadnień dla lekarzy i podmiotów leczniczych

Udostępnianie informacji publicznych

Jeżeli placówka realizuje kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, w ramach którego udziela świadczeń pacjentom z koronawirusem, dane dotyczące zakupionych i posiadanych środków ochrony osobistej stanowią informację publiczną, ponieważ dotyczą dysponowania przez podmiot leczniczy środkami publicznymi oraz organizacji działalności podmiotu leczniczego w związku z epidemią koronawirusa.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz.1429 t.j.)

Autor(rzy): Karolina Polowczyk

Mam problem z tym zagadnieniem

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnieniu podlega informacja publiczna o podmiotach wykonujących zadania publiczne, w tym o ich organizacji. Procedury, jakie obowiązują w podmiocie leczniczym dysponującym środkami publicznymi w procesie udzielania świadczeń, również te dotyczące przeciwdziałania wirusowi SARS-CoV-2,  stanowią informację publiczną.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz.1429 t.j.)

Autor(rzy): Karolina Polowczyk

Mam problem z tym zagadnieniem

Cookies policy. The information saved in the "Cookies" we use for statistical purposes and to adapt our services to the individual needs of users. You can change the settings for "cookies" in your web browser. If you leave these settings unchanged cookies will be stored in memory. Changing the settings "cookies" can limit the functionality of the site.