COVID-19

Kompendium zagadnień dla lekarzy i podmiotów leczniczych

Telemedycyna

Nie

Udzielając ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (tj. świadczeń w trybie telemedycyny), nie musisz spełniać wymagań fachowych i sanitarnych w zakresie pomieszczeń i urządzeń służących udzielaniu teleporad.

Musisz natomiast zadbać o to, aby urządzenia i systemy łączności, z których korzystasz, gwarantowały bezpieczny przesył i przetwarzanie danych osobowych a także o to, aby miejsce z którego pracujesz zapewniało poszanowanie intymności pacjenta i zachowanie tajemnicy lekarskiej.

Podstawa prawna: Art. 22 ust 3a Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.).

Autor(rzy): Marta Bogusiak

Mam problem z tym zagadnieniem

Cookies policy. The information saved in the "Cookies" we use for statistical purposes and to adapt our services to the individual needs of users. You can change the settings for "cookies" in your web browser. If you leave these settings unchanged cookies will be stored in memory. Changing the settings "cookies" can limit the functionality of the site.