Zespół

Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni Sp. p. to przede wszystkim ludzie, z wiedzą i doświadczeniem, otwarci na potrzeby i problemy innych, zaangażowani, zdający sobie sprawę z tego, że praca wykonywana z pasją przełoży się na zadowolenie ich Klientów.

Partnerzy

zobacz

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny

Partner Kancelarii

Radca Prawny, Partner w Kancelarii Fortak & Karasiński Radcowie Prawni Sp.P. Mecenas Fortak-Karasińska posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe obejmujące szczegółowe kwestie prawa medycznego, współpracy i funkcjonowania ZOZów w ramach systemu NFZ, prawa farmaceutycznego oraz prawa zamówień publicznych. W ramach swojej praktyki Mec. Fortak-Karasińska zajmuje się także zróżnicowanymi zagadnieniami prawa gospodarczego i podatkowego. W ramach powyższych obszarów specjalizacji Mec. Fortak – Karasińska zdobyła bogate doświadczenie w sprawach prowadzonych przed sądami cywilnymi oraz sądami administracyjnymi. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego Jest wykładowcą i prelegentem podczas ogólnopolskich seminariów i konferencji dotyczących ochrony zdrowia. Uczestniczyła, jako prelegent podczas Ogólnopolskich Spotkań Menedżerów Ochrony Zdrowia w trakcie trwania Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2011. Mec. Fortak-Karasińska jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego organizowanego przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Ukończyła Podyplomowe Studia z zakresu Zarządzania Kancelarią Prawną.

zobacz

Sławomir Karasiński

Radca Prawny

Partner Kancelarii

Radca Prawny Sławomir Karasiński jest partnerem Kancelarii odpowiedzialnym za obsługę w zakresie europejskiego prawa gospodarczego i podatkowego oraz prawa farmaceutycznego. Mec. Karasiński wspiera jednocześnie w obszarze porad prawnych związanych z rynkiem nieruchomości. Istotną część jego praktyki zajmuje obsługa podmiotów gospodarczych z udziałem wspólników z obszaru UE oraz USA, Kanady. Ukończył Międzynarodowe Prawo Handlowe oraz Międzynarodowy Arbitraż (Haga 2000), Międzynarodowe Prawo Porównawcze (Graz1998),Europejskie Prawo Gospodarcze i Podatkowe (LL.M "Pallas" 2002/2003), jak również Prawo Własności Intelektualnej (Macao, 2005).

Member committee of Netherlands-Polish Chamber of Commerce - więcej informacji.

Dyrektor kancelarii

zobacz

Olga Trojan

Dyrektor Zarządzająca

Z wykształcenia Socjolog, absolwentka wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada ponad 11-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w firmach doradztwa personalnego, również na stanowiskach menedżerskich. Prowadziła i koordynowała projekty rekrutacyjne, ocenne zarówno na stanowiskach specjalistycznych, jak i top management oraz projekty szkoleniowe z zakresu umiejętności miękkich. Od 2009 roku pełni funkcję Dyrektor Zarządzającej w Kancelarii Fortak & Karasiński Radcowie Prawni Sp.P, gdzie zajmuje się koordynowaniem wewnętrznych procedur funkcjonowania firmy oraz tworzeniem i bieżącym wdrażaniem jej strategii rozwoju.

Radcowie prawni i adwokaci

zobacz

Agata Baranowska

Radca Prawny

W Kancelarii koordynuje obszar Prawa Zamówień Publicznych, obsługując zarówno Wykonawców, jak i Zamawiających. Radca Prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, odbyła aplikacje radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów z sektora finansów publicznych. Jednocześnie specjalizuje się w obszarze prawa gospodarczego.

zobacz

Marta Bogusiak

Radca Prawny

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców prawnych w Łodzi; od 2008 r. współpracuje z Kancelarią Fortak & Karasiński, gdzie zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w branży medycznej. Specjalizuje się w prawie ochrony zdrowia, wspierając na co dzień Klientów Kancelarii w takich sprawach jak:

  • podejmowanie i rejestracja działalności leczniczej oraz działalności zawodowej lekarzy i innych przedstawicieli zawodów medycznych,
  • organizacja i udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym kontraktowanie i realizacja umów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
  • kontrole świadczeniodawców przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz obrona przed roszczeniami ze strony Funduszu,
  • zawieranie i realizacja umów o świadczenie usług medycznych, w tym umów z personelem medycznym oraz dostawcami usług medycznych i towarzyszących,
  • prowadzenie dokumentacji medycznej oraz przetwarzanie i ochrona danych osobowych zawartych w dokumentacji,
  • prawa pacjenta oraz reprezentacja w postępowaniach przed Rzecznikiem Praw Pacjenta,
  • sprawy o błędy medyczne wraz obroną przed roszczeniami ze strony pacjentów.

Jest autorem i współautorem licznych publikacji oraz szkoleń kierowanych do placówek medycznych.

zobacz

Marta Byzdra-Pawlak

Radca Prawny

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Prawa i Administracji. Posiada wiedzę i doświadczenie w obszarze prawa postępowania cywilnego, prawa cywilnego oraz gospodarczego. W Kancelarii Fortak & Karasiński specjalizuje się w obszarze pomocy prawnej świadczonej w zakresie prawa medycznego, współpracując głównie z publicznymi zakładami opieki zdrowotnej. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych m.in. o błędy medyczne, kontraktowania świadczeń zdrowotnych, spraw spornych z NFZ.

zobacz

Agnieszka Kowalska-Stasiak

Adwokat

Adwokat, w roku 1995 ukończyła Wydział Prawa i Administracji na kierunku –prawo. W latach 1996 – 2000 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Od ponad 10 lat czynnie wykonuje zawód adwokata. Obecnie kieruje Działem Klienta Indywidualnego w Kancelarii Fortak & Karasiński Radcowie Prawni Sp.P.

zobacz

Anna Lazari

Radca Prawny

Radca Prawny, odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w obszarze prawa cywilnego i medycznego. Z Kancelarią Fortak & Karasiński Radcowie Prawni Sp.P. współpracuje od 2007 roku. Biegle włada językiem angielskim.

zobacz

Eliza Michalska-Kowalczyk

Radca Prawny

Koordynator Działu Medycznego Kancelarii & Fortak Karasiński Radcowie Prawni Sp.P. Radca Prawny, , absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Mec. Michalska - Kowalczyk specjalizuje się w obszarze prawa medycznego, gospodarczego, cywilnego, administracyjnego, w tym w również w zakresie zagadnień związanych z obsługą prawną organów administracji publicznej, a także prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie w sprawach prowadzonych przez sądami cywilnymi administracyjnymi.

zobacz

Damian Sawicki

Radca Prawny

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. W 2012 roku ukończył stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Z Kancelarią FORTAK & KARASIŃSKI Radcowie Prawni sp.p. współpracuje od 2010 roku. Jego zainteresowania oraz zakres współpracy z Kancelarią skupiają się wokół prawa medycznego, gospodarczego oraz podatkowego.

zobacz

Ewa Siwińska-Beck

Radca Prawny

Odbyła aplikację radcowską przy OIRP w Łodzi. Ukończyła również Szkołę Prawa Francuskiego organizowaną przez WPiA w Łodzi we współpracy z Uniwersytetem Francis- Rabelais w Tours. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w Kancelarii zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Biegle włada językiem angielskim, francuskim oraz włoskim.

zobacz

Agata Starecka

Radca Prawny

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, odbyła aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Praw Pacjenta i Ubezpieczeń Zdrowotnych. Brała udział w programie Street Law oraz w cyklu szkoleń organizowanych w ramach Jagiellońskiej Kuźni Dyplomatów. Jest absolwentką kursu z zakresu mediacji. Specjalizuje się w prawie medycznym oraz postępowaniach sądowych. Biegle włada językiem angielskim.

zobacz

Ewelina Tylińska

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego. W trakcie nauki była aktywnym członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA, odbyła praktyki w Klinice Prawa. Obecnie aplikantka adwokacka przy ORA w Łodzi. Z Kancelarią Fortak & Karasiński Radcowie Prawni sp.p. współpracuje od roku 2012. W kręgu jej zainteresowań leżą prawo egzekucyjne, gospodarcze oraz metody skutecznej windykacji należności.

zobacz

Marta Uzdrowska

Radca Prawny

Radca Prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dodatkowo ukończyła również studia podyplomowe z zakresu własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W Kancelarii specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. Wykorzystując bardzo dobrą znajomość języka angielskiego obsługuje również klientów z kapitałem międzynarodowym.

zobacz

Monika Wojciechowska

Radca Prawny

Aplikantka Radcowska przy OIRP w Łodzi. W roku akademickim 2010/2011 stypendystka programu ERASMUS na Universidad de Zaragoza w Hiszpanii. W trakcie studiów aktywny członek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. pracując jako wolontariusz  w Fundacji Academia Iuris. Z Kancelarią FORTAK & KARASIŃSKI Radcowie Prawni sp. p. współpracuje od 2011 roku. Jej zainteresowania skupiają się głównie wokół prawa gospodarczego i cywilnego. Posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim.

Aplikanci

zobacz

Barbara Antczak

Aplikant Radcowski

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, doktorantka w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestniczka programu ‘Chinese Law Taught in English’ organizowanego przez China-EU School of Law na Chińskim Uniwersytecie Nauk Politycznych i Prawnych w Pekinie. Laureatka I nagrody w kategorii prac magisterskich w konkursie organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jej zainteresowania koncentrują się wokół prawa pracy, prawa cywilnego i gospodarczego. Włada językiem angielskim w stopniu biegłym oraz językiem chińskim w stopniu komunikatywnym.

zobacz

Milena Kałużna

Aplikant Radcowski

Aplikantka radcowska przy OIRP w Łodzi. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja, broniąc obie prace z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego. Z Kancelarią Fortak & Karasiński Sp. p. związana jest od 2014 roku gdzie pracuje w Dziale Prawa Zamówień Publicznych oraz Dziale Obsługi Podmiotów Gospodarczych. W kręgu jej zainteresowań leży prawo zamówień publicznych, handlowe, cywilne oraz materialne i procesowe prawo administracyjne.

zobacz

Julia Lubińska

Aplikant Radcowski

Aplikant radcowski przy OIRP w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z Kliniką Prawa, a także jako praktykantka w Kancelarii Fortak & Karasiński. Włada językiem angielskim i francuskim. W kręgu jej zainteresowań leżą prawo medyczne, cywilne i gospodarcze.

zobacz

Aleksandra Macuga

Aplikant Radcowski

Aplikant radcowski przy OIRP w Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie studiów doświadczenie zdobywała jako wolontariusz Kliniki Prawa WPiA UŁ. Pracę magisterską poświęconą zagadnieniom z zakresu postępowania egzekucyjnego obroniła w Katedrze Postępowania Cywilnego. Z Kancelarią Fortak & Karasiński Sp. p. związana jest od 2015 roku gdzie pracuje w dziale postępowań sądowych. W kręgu jej zainteresowań leży prawo cywilne, procesowe i materialne.

zobacz

Karolina Piątek

Aplikant Radcowski

Aplikant radcowski przy OIRP w Łodzi . Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku prawo. Doświadczenie zawodowe zdobyła działając w Klinice Prawa przy WPiA UŁ oraz Fundacji Academia Iuris. Ponadto, uczestniczyła w Programie edukacji prawniczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Znam swoje prawa”. Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej we współpracy Wydziału Prawa i Administracji (WPiA) UŁ oraz Centrum für Europäisches Privatrecht (CEP) na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wilhelma w Münster. Z Kancelarią Fortak & Karasiński Sp. P. współpracuje od 2014 roku, wspierając zespół postępowań sądowych. W kręgu jej zainteresowań znajduje się procedura karna oraz cywilna. Włada językiem niemieckim.

zobacz

Mateusz Tomalski

Aplikant Radcowski

Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji w Łodzi, gdzie działał w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA. Aplikant radcowski przy OIRP w Łodzi. Z Kancelarią Fortak & Karasiński związany jest od 2014 r. gdzie pracuje w Dziale Obsługi Podmiotów Gospodarczych. W kręgu jego zainteresowań leży prawo procesowe, cywilne oraz gospodarcze.

zobacz

Wiktoria Ucieklak-Gorgol

Aplikant Radcowski

Aplikant radcowski przy OIRP w Łodzi. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowego Studium z zakresu Prawnej Obsługi Przedsiębiorców. W 2013 roku obroniła pracę magisterską w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego. Z Kancelarią Fortak & Karasiński współpracuje od 2013 r. Interesuje się prawem medycznym, cywilnym oraz gospodarczym.

zobacz

Michał Walczak

Aplikant Radcowski

Aplikant radcowski przy OIRP w Łodzi. Przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią, zdobywał doświadczenie zawodowe pracując w fundacjach zajmujących się udzielaniem porad prawnych. Pracował również w departamencie ds. legislacji jednego z największych banków w Polsce. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa bankowego i rynku usług finansowych, podatkowego oraz gospodarczego.

zobacz

Marta Wojciechowska

Aplikant Radcowski

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II oraz Podyplomowego Studium z zakresu Prawa Medycznego, Praw Pacjenta i Ubezpieczeń Zdrowotnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2013 roku obroniła pracę magisterską w Katedrze Postępowania Cywilnego poświęconą egzekucji z nieruchomości. W trakcie studiów działała w Klinice Prawa Cywilnego przy WPPKiA KUL oraz była członkiem Koła Naukowego Studentów Prawa KUL. W kręgu jej zainteresowań leżą prawo medyczne oraz prawo cywilne materialne i procesowe.

zobacz

Natalia Wolska

Aplikant Radcowski

Aplikant radcowski przy OIRP w Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską, dotyczącą odrębności statusu pracowniczego prokuratora i sędziego, obroniła w Katedrze Prawa Pracy. W trakcie studiów, odbyła jeden semestr nauki na Universidade de Santiago de Compostela w Hiszpanii. W Kancelarii Fortak & Karasiński pracuje w Dziale Obsługi Podmiotów Gospodarczych. Interesuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa gospodarczego. Włada językiem angielskim i hiszpańskim.

zobacz

Katarzyna Włodarczyk

Aplikant Radcowski

Aplikant radcowski przy OIRP w Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła Podyplomowe Studium z zakresu Prawnej Obsługi Przedsiębiorców. W ramach programu Erasmus spędziła semestr studiując na University of Jyväskylä w Finlandii.  Podczas studiów aktywnie działała w Kole Prawa Podatkowego przy Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. Z kancelarią współpracuje od października 2013 r. Obszar jej zainteresowań skupia się wokół prawa medycznego, postępowania cywilnego oraz  prawa gospodarczego.

Prawnicy

zobacz

dr Robert Kulski

Prawnik

Doktor Nauk Prawniczych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego II Uniwersytetu Łódzkiego. Autor monografii pt. "Umowy procesowe w postępowaniu cywilnym" (Zakamycze 2006) oraz artykułów z zakresu postępowania cywilnego, prawa europejskiego i glos do orzeczeń SN, a także komentarzy do przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Jest również autorem opinii do projektu ustawy dotyczącej postępowania grupowego, przygotowanej na zlecenie Biura Analiz Sejmowych. W 2004 r. odbywał kilkumiesięczny staż naukowy w Chicago-Kent College of Law. W 2007 r. prowadził badania nt. powództwa grupowego (class action) w Oregon State University. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej na realizację pobytu badawczego w roku akademickim 2011/2012. Od 2007 r. systematycznie uczestniczy i prezentuje referaty na międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Procesowego (International Association of Procedural Law).

zobacz

Marcin Lisowski

Prawnik

Należy do zespołu zajmującego się obsługa prawną podmiotów gospodarczych. Z kancelarią Fortak & Karasińki związany jest od 2014 r. Ukończył Buckinghamshire New University na kierunku business law (LLB (Hons)) oraz Uniwersytet Łódzki na kierunku prawo. Do kręgu jego zainteresowań należą prawo cywilne, prawo gospodarcze, oraz arbitraż handlowy. Włada biegle językiem angielskim.

zobacz

dr Joanna Wyporska-Frankiewicz

Prawnik

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

Autorka kilkunastu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, administracyjnego postępowania egzekucyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego. Dr Joanna Wyporska-Frankiewicz jest cenionym i doświadczonym wykładowcą oraz praktykiem. Prowadziła szkolenia m.in. dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Najwyższej Izby Kontroli i wielu innych.

 

Marketing & PR

zobacz

Małgorzata Wojtysiak

Marketing & Communication

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. przy realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach EFS, gdzie odpowiadała za realizację akcji promocyjnych w obsługiwanych kanałach dystrybucji oraz organizację poszczególnych działań. Kompetencje zawodowe rozszerzyła również organizując szkolenia oraz kampanie promocyjne. W Kancelarii odpowiada za koordynację działań marketingowo- sprzedażowych, nadzorowanie wydarzeń biznesowych przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego funkcjonowania biura w Warszawie.

Front Desk

zobacz

Magdalena Krasowiak

Front Desk Łódź

Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w Dziale Obsługi Klienta gdzie odpowiadała za prowadzenie spraw administracyjno – biurowych.

Komunikatywnie posługuje się językiem angielskim. Pełna zaangażowania z pozytywnym nastawieniem dba o wizerunek kancelarii.

Jej praktyka jest oparta na budowaniu relacji z klientami. Zdobyta wiedza w obszarze administracji pozwala na sprawne funkcjonowanie sekretariatu Kancelarii Fortak & Karasiński.

zobacz

Magdalena Tomaszewska

Asystentka

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte zarówno w kancelariach prawnej, notarialnej oraz Prokuratorze Rejonowej. Doświadczenie o charakterze administracyjnym w zakresie prowadzenia dokumentacji i spraw kancelaryjno – biurowych, w połączeniu z wiedzą zarówno teoretyczną i praktyczną przyczynia się do sprawnego funkcjonowania sekretariatu Kancelarii Fortak & Karasiński.

Japan Desk

zobacz

Eri Iwamoto-Bukowian

Japan Desk Manager

Od kilku lat aktywnie działa na rzecz zwiększenia inwestycji zagranicznych w Polsce. Współpracuje z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH), Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tokio (WPHI Tokio), Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, a także Kancelarią Prezydenta RP. Jest autorką wielu artykułów o tematyce inwestycyjnej publikowanych w mediach japońskich. W 2017 roku dołączyła do Kancelarii prawniczej Fortak&Karasiński, gdzie obsługuje inwestorów japońskich. Jest członkiem Związku Pracodawców Japońskich w Polsce „Shokokai” ora Polskiej Izby Gospodarczej w Japonii. Mówi po japońsku, polsku i angielsku.

Polityka Cookies. Informacje zarejestrowane w plikach "cookies" używamy do celów statystycznych oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.